miércoles, 10 de junio de 2009

FICHA DE LA PELÍCULA

REPARTO
Daigo Kobayashi................................................................... MASAHIRO MOTOKI
Shouei Sasaki..................................................................... TSUTOMU YAMAZAKI
Mika Kobayashi.......................................................................... RYOKO HIROSUE
Yuriko Uemura...................................................................................... KIMIKO YO
Shokichi Hirata......................................................................... TAKASHI SASANO
Tsuyako Yamashita............................................................ KAZUKO YOSHIYUKI

EQUIPO TÉCNICO
Director.......................................................................................... YOJIRO TAKITA
Guionista.................................................................................... KUNDO KOYAMA
Productores...................................................................... TOSHIAKI NAKAZAWA
................................................................................................. TOSHIHISA WATAI
Productor ejecutivo.................................................................... YASUHIRO MASE
Música................................................................................................ JOE HISAISHI
Director de fotografía............................................................. TAKESHI HAMADA
Iluminación................................................................................ HITOSHI TAKAYA
Diseño de producción.................................................................... FUMIO OGAWA

No hay comentarios:

Publicar un comentario